Thomaston—Jamie Darlene Williamson Ozley, 44, of Thomaston died Dec. 5, 2011.

View Full Information ? Jamie Ozley